framtidsmassan

Offentlig sektor samlas nu på en digital mässa för att säkra kompetensförsörjningen. Polisen, Skatteverket,