Allmänna villkor och Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

1, Inledning
Vänligen läs detta noggrant. Det innehåller de allmänna villkor (“Allmänna villkor”) som reglerar din tillgång till Hemsidan och de Tjänster som beskrivs nedan som tillhandahålls av Lansera Virtual Events AB. En förutsättning för användandet av Hemsidan och tjänsterna är att du godkänner och efterlever dessa Allmänna villkor. Dessa Allmänna villkor gäller från och med den 25 maj 2020.

2. Bindande avtal
Dessa Allmänna villkor (i dess vid var tid gällande form) utgör ett bindande avtal (”Avtalet”) mellan dig och Lansera Virtual Events AB. Genom att använda Hemsidan eller Tjänsterna accepterar du dessa Allmänna villkor. Du accepterar även att användandet av Hemsidan sker på egen risk.

Om du använder Hemsidan som jobbsökande är de uttryck och villkor i dessa Allmänna villkor som endast är tillämpliga för anställda inte tillämpliga på dig. Om du använder Hemsidan som anställd kan du även ha ingått ett serviceavtal och/eller beställningsformulär med Lansera Virtual Events AB. Dessa Allmänna villkor, exklusive de stadganden som uttryckligen bara gäller för jobbsökande, utgör då en integrerad del av detta serviceavtal och/eller beställningsformulär.

3. Definitioner
Följande definitioner gäller i Avtalet.

3.1 “Innehåll” innefattar all text, illustrationer, design och programmering som används på Hemsidan.

3.2 “Design“ innefattar Hemsidans färgkombinationer och layout.

3.3 “Dokument” avser allt som läggs upp på Hemsidan, oavsett om det rör jobb eller meritförteckningar.

3.4 “Arbetsgivare” avser en person eller organisation som använder Hemsidan för att lägga upp ett jobb eller som på något sätt använder tjänsterna i syfte att finna jobbsökande.

3.5 “Arbetsgivarmaterial” innefattar broschyrer, e-mail, jobbannonser, innehåll på hemsidor, material från jobbmässor, ljud, video, foton, loggor, varumärken, domännamn, dokument eller annat material som Arbetsgivaren tillhandahåller, för att användas i anslutning till Tjänsterna.

3.6 “Illustrationer“  innefattar alla loggor, knappar eller andra grafiska uttryck på Hemsidan, förutom banners med sponsrat innehåll.

3.7 “Jobbsökande” avser en användare som använder Hemsidan för att söka efter ett jobb eller i någon annan kapacitet än som en Arbetsgivare.

3.8 “Lansera” avser Lansera Virtual Events AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559312-2053, (momsreg. nummer SE559312205301), med adress Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm, Sverige.

3.9 “Material” avser allt material, metoder, planer eller andra immateriella rättigheter som används i vid tillhandahållandet av Tjänsterna.

3.10 “Programmering” innefattar såväl klient-koder (HTML, JavaScript, etc.) och server-koder (Active Server Pages, VB Script, databaser, etc.) som används på Hemsidan.

3.11 “Tjänster” avser alla tjänster som tillhandahålls av Lansera Virtual Events AB eller dess uppdragstagare innefattande, såvitt avser Jobbsökande, de tjänster som beskrivs I punkt 4.1 nedan, och såvitt avser Arbetsgivare, de tjänster som beskrivs i serviceavtalet och/eller beställningsformuläret avseende varje enskild Arbetsgivare.

3.12 “Hemsidan” avser denna Hemsida, innefattade dess Innehåll, Text, Illustrationer, Design, Programmering samt Lansera Virtual Events AB:s material och Tjänster.

3.13 “Text” innefattar all text på alla sidor på Hemsidan, oavsett om det är skriven text, navigation eller instruktioner.

3.14 “Användare” avser den person eller organisation som använder Hemsidan i något avseende.

3.15 “Du” avser den person (eller den organisation för var räkning du handlar) som accepterar dessa Allmänna villkor.

4. Tjänster för jobbsökande

4.1 Tjänster för registrerade jobbsökande
Alla användare kan söka och läsa de jobbannonser som finns upplagda på Hemsidan. När du registrerar dig på hemsidan och skapar ett konto kommer du också att; (a) automatiskt få jobbnotiser (även kallade e-post med jobbrekommendationer) baserade på innehållet i din CV, jobbsökning eller historik för jobbsökande på Hemsidan; (b) att få möjlighet att söka jobb på Hemsidan; (c) att ha möjlighet att spara din CV på ditt konto, att kunna redigera eller uppdatera din CV från ditt konto och att ansöka om jobb på Hemsidan utan att behöva skapa en ny CV för varje jobbansökan; och (d) att få